Horse / Rider: Light Miss Sonny / Kathleen Gerber

ARHA 2019

AMA Showmanship - Region 2

No. Class Show Place Entries Points  
22 AMA Showmanship RHAM May 2019 4 16 7.00
22 AMA Showmanship RHAM May 2019 1 16 10.00
26 AMA Showmanship RHAM June 2019 5 15 6.00
26 AMA Showmanship RHAM June 2019 10 15 1.00
55 AMA Showmanship 2019 RHAM July 1 11 10.00
55 AMA Showmanship 2019 RHAM July 2 11 9.00
Total Class Points 43.00
No: 22
Class: AMA Showmanship
Show: RHAM May 2019
Place: 4
Entries: 16
Points: 7.00  
No: 22
Class: AMA Showmanship
Show: RHAM May 2019
Place: 1
Entries: 16
Points: 10.00  
No: 26
Class: AMA Showmanship
Show: RHAM June 2019
Place: 5
Entries: 15
Points: 6.00  
No: 26
Class: AMA Showmanship
Show: RHAM June 2019
Place: 10
Entries: 15
Points: 1.00  
No: 55
Class: AMA Showmanship
Show: 2019 RHAM July
Place: 1
Entries: 11
Points: 10.00  
No: 55
Class: AMA Showmanship
Show: 2019 RHAM July
Place: 2
Entries: 11
Points: 9.00  
Total Class Points: 43.00

NA Showmanship (NAS) - Region 2

No. Class Show Place Entries Points  
23 NA Showmanship (NAS) RHAM May 2019 5 15 6.00
23 NA Showmanship (NAS) RHAM May 2019 6 15 5.00
27 NA Showmanship (NAS) RHAM June 2019 5 13 6.00
27 NA Showmanship (NAS) RHAM June 2019 3 13 8.00
56 NA Showmanship (NAS) 2019 RHAM July 4 8 5.00
56 NA Showmanship (NAS) 2019 RHAM July 3 8 6.00
56 NA Showmanship (NAS) RHAM September 2019 10 10 1.00
56 NA Showmanship (NAS) RHAM September 2019 9 10 2.00
56 NA Showmanship (NAS) RHAM September 2019 9 10 2.00
Total Class Points 41.00
No: 23
Class: NA Showmanship (NAS)
Show: RHAM May 2019
Place: 5
Entries: 15
Points: 6.00  
No: 23
Class: NA Showmanship (NAS)
Show: RHAM May 2019
Place: 6
Entries: 15
Points: 5.00  
No: 27
Class: NA Showmanship (NAS)
Show: RHAM June 2019
Place: 5
Entries: 13
Points: 6.00  
No: 27
Class: NA Showmanship (NAS)
Show: RHAM June 2019
Place: 3
Entries: 13
Points: 8.00  
No: 56
Class: NA Showmanship (NAS)
Show: 2019 RHAM July
Place: 4
Entries: 8
Points: 5.00  
No: 56
Class: NA Showmanship (NAS)
Show: 2019 RHAM July
Place: 3
Entries: 8
Points: 6.00  
No: 56
Class: NA Showmanship (NAS)
Show: RHAM September 2019
Place: 10
Entries: 10
Points: 1.00  
No: 56
Class: NA Showmanship (NAS)
Show: RHAM September 2019
Place: 9
Entries: 10
Points: 2.00  
No: 56
Class: NA Showmanship (NAS)
Show: RHAM September 2019
Place: 9
Entries: 10
Points: 2.00  
Total Class Points: 41.00

NA Horsemanship (NAH) - Region 2

No. Class Show Place Entries Points  
35 NA Horsemanship (NAH) RHAM May 2019 10 20 1.00
2 NA Horsemanship (NAH) RHAM June 2019 1 20 10.00
2 NA Horsemanship (NAH) RHAM June 2019 8 20 3.00
2 NA Horsemanship (NAH) 2019 RHAM July 6 20 5.00
Total Class Points 19.00
No: 35
Class: NA Horsemanship (NAH)
Show: RHAM May 2019
Place: 10
Entries: 20
Points: 1.00  
No: 2
Class: NA Horsemanship (NAH)
Show: RHAM June 2019
Place: 1
Entries: 20
Points: 10.00  
No: 2
Class: NA Horsemanship (NAH)
Show: RHAM June 2019
Place: 8
Entries: 20
Points: 3.00  
No: 2
Class: NA Horsemanship (NAH)
Show: 2019 RHAM July
Place: 6
Entries: 20
Points: 5.00  
Total Class Points: 19.00

NA Ranch Riding (NAR) - Region 2

No. Class Show Place Entries Points  
71 NA Ranch Riding (NAR) RHAM June 2019 9 18 2.00
71 NA Ranch Riding (NAR) RHAM June 2019 9 18 2.00
78 NA Ranch Riding (NAR) 2019 RHAM July 7 15 4.00
78 NA Ranch Riding (NAR) 2019 RHAM July 8 15 3.00
78 NA Ranch Riding (NAR) RHAM September 2019 10 14 1.00
78 NA Ranch Riding (NAR) RHAM September 2019 3 14 8.00
78 NA Ranch Riding (NAR) RHAM September 2019 7 14 4.00
Total Class Points 24.00
No: 71
Class: NA Ranch Riding (NAR)
Show: RHAM June 2019
Place: 9
Entries: 18
Points: 2.00  
No: 71
Class: NA Ranch Riding (NAR)
Show: RHAM June 2019
Place: 9
Entries: 18
Points: 2.00  
No: 78
Class: NA Ranch Riding (NAR)
Show: 2019 RHAM July
Place: 7
Entries: 15
Points: 4.00  
No: 78
Class: NA Ranch Riding (NAR)
Show: 2019 RHAM July
Place: 8
Entries: 15
Points: 3.00  
No: 78
Class: NA Ranch Riding (NAR)
Show: RHAM September 2019
Place: 10
Entries: 14
Points: 1.00  
No: 78
Class: NA Ranch Riding (NAR)
Show: RHAM September 2019
Place: 3
Entries: 14
Points: 8.00  
No: 78
Class: NA Ranch Riding (NAR)
Show: RHAM September 2019
Place: 7
Entries: 14
Points: 4.00  
Total Class Points: 24.00

NA Ranch Trail (NAT) - Region 2

No. Class Show Place Entries Points  
78 NA Ranch Trail (NAT) RHAM June 2019 10 15 1.00
Total Class Points 1.00
No: 78
Class: NA Ranch Trail (NAT)
Show: RHAM June 2019
Place: 10
Entries: 15
Points: 1.00  
Total Class Points: 1.00

NA Ranchmanship (NARMS) - Region 2

No. Class Show Place Entries Points  
3 NA Ranchmanship (NARMS) RHAM September 2019 5 19 6.00
3 NA Ranchmanship (NARMS) RHAM September 2019 7 19 4.00
3 NA Ranchmanship (NARMS) RHAM September 2019 5 19 6.00
Total Class Points 16.00
No: 3
Class: NA Ranchmanship (NARMS)
Show: RHAM September 2019
Place: 5
Entries: 19
Points: 6.00  
No: 3
Class: NA Ranchmanship (NARMS)
Show: RHAM September 2019
Place: 7
Entries: 19
Points: 4.00  
No: 3
Class: NA Ranchmanship (NARMS)
Show: RHAM September 2019
Place: 5
Entries: 19
Points: 6.00  
Total Class Points: 16.00

AMA Three & Over Mares - Region 2

No. Class Show Place Entries Points  
19 AMA Three & Over Mares RHAM May 2019 10 24 1.00
Total Class Points 1.00
No: 19
Class: AMA Three & Over Mares
Show: RHAM May 2019
Place: 10
Entries: 24
Points: 1.00  
Total Class Points: 1.00

Provided by OrgPro


Top