Horse / Rider: Cougars Indian Pep / Dale Turney

ARHA 2019

NA Horsemanship (NAH) - Region 4

No. Class Show Place Entries Points  
34 NA Horsemanship (NAH) WOKRHA May 2019 4 8 5.00
34 NA Horsemanship (NAH) WOKRHA May 2019 2 8 7.00
Total Class Points 12.00
No: 34
Class: NA Horsemanship (NAH)
Show: WOKRHA May 2019
Place: 4
Entries: 8
Points: 5.00  
No: 34
Class: NA Horsemanship (NAH)
Show: WOKRHA May 2019
Place: 2
Entries: 8
Points: 7.00  
Total Class Points: 12.00

NA Ranch Riding (NAR) - Region 4

No. Class Show Place Entries Points  
27 NA Ranch Riding (NAR) WOKRHA May 2019 9 10 2.00
27 NA Ranch Riding (NAR) WOKRHA May 2019 9 10 2.00
Total Class Points 4.00
No: 27
Class: NA Ranch Riding (NAR)
Show: WOKRHA May 2019
Place: 9
Entries: 10
Points: 2.00  
No: 27
Class: NA Ranch Riding (NAR)
Show: WOKRHA May 2019
Place: 9
Entries: 10
Points: 2.00  
Total Class Points: 4.00

NA Ranch Trail (NAT) - Region 4

No. Class Show Place Entries Points  
15 NA Ranch Trail (NAT) WOKRHA May 2019 6 10 5.00
15 NA Ranch Trail (NAT) WOKRHA May 2019 6 10 5.00
Total Class Points 10.00
No: 15
Class: NA Ranch Trail (NAT)
Show: WOKRHA May 2019
Place: 6
Entries: 10
Points: 5.00  
No: 15
Class: NA Ranch Trail (NAT)
Show: WOKRHA May 2019
Place: 6
Entries: 10
Points: 5.00  
Total Class Points: 10.00

NA Ranchmanship (NARMS) - Region 4

No. Class Show Place Entries Points  
40 NA Ranchmanship (NARMS) WOKRHA May 2019 7 9 3.00
40 NA Ranchmanship (NARMS) WOKRHA May 2019 7 9 3.00
Total Class Points 6.00
No: 40
Class: NA Ranchmanship (NARMS)
Show: WOKRHA May 2019
Place: 7
Entries: 9
Points: 3.00  
No: 40
Class: NA Ranchmanship (NARMS)
Show: WOKRHA May 2019
Place: 7
Entries: 9
Points: 3.00  
Total Class Points: 6.00

Provided by OrgPro


Top