Horse / Rider: Ruidoso Mercedes / Lisa Davie

ARHA 2019

NA Horsemanship (NAH) - Region 2

No. Class Show Place Entries Points  
29 NA Horsemanship (NAH) WRHA JUNE 2019 2 6 5.00
29 NA Horsemanship (NAH) WRHA JUNE 2019 2 6 5.00
29 NA Horsemanship (NAH) WRHA JULY 2019 2 7 6.00
29 NA Horsemanship (NAH) WRHA JULY 2019 2 7 6.00
29 NA Horsemanship (NAH) WRHA August 3 11 8.00
29 NA Horsemanship (NAH) WRHA August 4 11 7.00
29 NA Horsemanship (NAH) WRHA AUG2 2019 2 3 2.00
29 NA Horsemanship (NAH) WRHA AUG2 2019 2 3 2.00
29 NA Horsemanship (NAH) WRHA SEPT 2019 5 12 6.00
29 NA Horsemanship (NAH) WRHA SEPT 2019 3 12 8.00
29 NA Horsemanship (NAH) WRHA SEPT 2019 1 12 10.00
Total Class Points 65.00
No: 29
Class: NA Horsemanship (NAH)
Show: WRHA JUNE 2019
Place: 2
Entries: 6
Points: 5.00  
No: 29
Class: NA Horsemanship (NAH)
Show: WRHA JUNE 2019
Place: 2
Entries: 6
Points: 5.00  
No: 29
Class: NA Horsemanship (NAH)
Show: WRHA JULY 2019
Place: 2
Entries: 7
Points: 6.00  
No: 29
Class: NA Horsemanship (NAH)
Show: WRHA JULY 2019
Place: 2
Entries: 7
Points: 6.00  
No: 29
Class: NA Horsemanship (NAH)
Show: WRHA August
Place: 3
Entries: 11
Points: 8.00  
No: 29
Class: NA Horsemanship (NAH)
Show: WRHA August
Place: 4
Entries: 11
Points: 7.00  
No: 29
Class: NA Horsemanship (NAH)
Show: WRHA AUG2 2019
Place: 2
Entries: 3
Points: 2.00  
No: 29
Class: NA Horsemanship (NAH)
Show: WRHA AUG2 2019
Place: 2
Entries: 3
Points: 2.00  
No: 29
Class: NA Horsemanship (NAH)
Show: WRHA SEPT 2019
Place: 5
Entries: 12
Points: 6.00  
No: 29
Class: NA Horsemanship (NAH)
Show: WRHA SEPT 2019
Place: 3
Entries: 12
Points: 8.00  
No: 29
Class: NA Horsemanship (NAH)
Show: WRHA SEPT 2019
Place: 1
Entries: 12
Points: 10.00  
Total Class Points: 65.00

NA Ranch Trail (NAT) - Region 2

No. Class Show Place Entries Points  
79 NA Ranch Trail (NAT) WRHA JUNE 2019 2 6 5.00
79 NA Ranch Trail (NAT) WRHA JUNE 2019 2 6 5.00
79 NA Ranch Trail (NAT) WRHA JULY 2019 1 5 5.00
79 NA Ranch Trail (NAT) WRHA JULY 2019 1 5 5.00
79 NA Ranch Trail (NAT) WRHA August 7 9 3.00
79 NA Ranch Trail (NAT) WRHA August 5 9 5.00
79 NA Ranch Trail (NAT) WRHA AUG2 2019 2 4 3.00
79 NA Ranch Trail (NAT) WRHA AUG2 2019 2 4 3.00
79 NA Ranch Trail (NAT) WRHA SEPT 2019 5 8 4.00
79 NA Ranch Trail (NAT) WRHA SEPT 2019 4 8 5.00
79 NA Ranch Trail (NAT) WRHA SEPT 2019 4 8 5.00
Total Class Points 48.00
No: 79
Class: NA Ranch Trail (NAT)
Show: WRHA JUNE 2019
Place: 2
Entries: 6
Points: 5.00  
No: 79
Class: NA Ranch Trail (NAT)
Show: WRHA JUNE 2019
Place: 2
Entries: 6
Points: 5.00  
No: 79
Class: NA Ranch Trail (NAT)
Show: WRHA JULY 2019
Place: 1
Entries: 5
Points: 5.00  
No: 79
Class: NA Ranch Trail (NAT)
Show: WRHA JULY 2019
Place: 1
Entries: 5
Points: 5.00  
No: 79
Class: NA Ranch Trail (NAT)
Show: WRHA August
Place: 7
Entries: 9
Points: 3.00  
No: 79
Class: NA Ranch Trail (NAT)
Show: WRHA August
Place: 5
Entries: 9
Points: 5.00  
No: 79
Class: NA Ranch Trail (NAT)
Show: WRHA AUG2 2019
Place: 2
Entries: 4
Points: 3.00  
No: 79
Class: NA Ranch Trail (NAT)
Show: WRHA AUG2 2019
Place: 2
Entries: 4
Points: 3.00  
No: 79
Class: NA Ranch Trail (NAT)
Show: WRHA SEPT 2019
Place: 5
Entries: 8
Points: 4.00  
No: 79
Class: NA Ranch Trail (NAT)
Show: WRHA SEPT 2019
Place: 4
Entries: 8
Points: 5.00  
No: 79
Class: NA Ranch Trail (NAT)
Show: WRHA SEPT 2019
Place: 4
Entries: 8
Points: 5.00  
Total Class Points: 48.00

NA Ranch Reining (NARRE) - Region 2

No. Class Show Place Entries Points  
68 NA Ranch Reining (NARRE) WRHA JUNE 2019 1 5 5.00
68 NA Ranch Reining (NARRE) WRHA JUNE 2019 2 5 4.00
68 NA Ranch Reining (NARRE) WRHA JULY 2019 2 5 4.00
68 NA Ranch Reining (NARRE) WRHA JULY 2019 2 5 4.00
68 NA Ranch Reining (NARRE) WRHA August 1 6 6.00
68 NA Ranch Reining (NARRE) WRHA August 1 6 6.00
68 NA Ranch Reining (NARRE) WRHA AUG2 2019 2 2 1.00
68 NA Ranch Reining (NARRE) WRHA AUG2 2019 2 2 1.00
68 NA Ranch Reining (NARRE) WRHA SEPT 2019 2 7 6.00
68 NA Ranch Reining (NARRE) WRHA SEPT 2019 2 7 6.00
68 NA Ranch Reining (NARRE) WRHA SEPT 2019 2 7 6.00
Total Class Points 49.00
No: 68
Class: NA Ranch Reining (NARRE)
Show: WRHA JUNE 2019
Place: 1
Entries: 5
Points: 5.00  
No: 68
Class: NA Ranch Reining (NARRE)
Show: WRHA JUNE 2019
Place: 2
Entries: 5
Points: 4.00  
No: 68
Class: NA Ranch Reining (NARRE)
Show: WRHA JULY 2019
Place: 2
Entries: 5
Points: 4.00  
No: 68
Class: NA Ranch Reining (NARRE)
Show: WRHA JULY 2019
Place: 2
Entries: 5
Points: 4.00  
No: 68
Class: NA Ranch Reining (NARRE)
Show: WRHA August
Place: 1
Entries: 6
Points: 6.00  
No: 68
Class: NA Ranch Reining (NARRE)
Show: WRHA August
Place: 1
Entries: 6
Points: 6.00  
No: 68
Class: NA Ranch Reining (NARRE)
Show: WRHA AUG2 2019
Place: 2
Entries: 2
Points: 1.00  
No: 68
Class: NA Ranch Reining (NARRE)
Show: WRHA AUG2 2019
Place: 2
Entries: 2
Points: 1.00  
No: 68
Class: NA Ranch Reining (NARRE)
Show: WRHA SEPT 2019
Place: 2
Entries: 7
Points: 6.00  
No: 68
Class: NA Ranch Reining (NARRE)
Show: WRHA SEPT 2019
Place: 2
Entries: 7
Points: 6.00  
No: 68
Class: NA Ranch Reining (NARRE)
Show: WRHA SEPT 2019
Place: 2
Entries: 7
Points: 6.00  
Total Class Points: 49.00

NA Ranchmanship (NARMS) - Region 2

No. Class Show Place Entries Points  
40 NA Ranchmanship (NARMS) WRHA JUNE 2019 6 6 1.00
40 NA Ranchmanship (NARMS) WRHA JUNE 2019 4 6 3.00
40 NA Ranchmanship (NARMS) WRHA JULY 2019 1 6 6.00
40 NA Ranchmanship (NARMS) WRHA JULY 2019 1 6 6.00
40 NA Ranchmanship (NARMS) WRHA August 4 11 7.00
40 NA Ranchmanship (NARMS) WRHA August 2 11 9.00
40 NA Ranchmanship (NARMS) WRHA AUG2 2019 2 2 1.00
40 NA Ranchmanship (NARMS) WRHA AUG2 2019 2 2 1.00
40 NA Ranchmanship (NARMS) WRHA SEPT 2019 5 10 6.00
40 NA Ranchmanship (NARMS) WRHA SEPT 2019 5 10 6.00
40 NA Ranchmanship (NARMS) WRHA SEPT 2019 4 10 7.00
Total Class Points 53.00
No: 40
Class: NA Ranchmanship (NARMS)
Show: WRHA JUNE 2019
Place: 6
Entries: 6
Points: 1.00  
No: 40
Class: NA Ranchmanship (NARMS)
Show: WRHA JUNE 2019
Place: 4
Entries: 6
Points: 3.00  
No: 40
Class: NA Ranchmanship (NARMS)
Show: WRHA JULY 2019
Place: 1
Entries: 6
Points: 6.00  
No: 40
Class: NA Ranchmanship (NARMS)
Show: WRHA JULY 2019
Place: 1
Entries: 6
Points: 6.00  
No: 40
Class: NA Ranchmanship (NARMS)
Show: WRHA August
Place: 4
Entries: 11
Points: 7.00  
No: 40
Class: NA Ranchmanship (NARMS)
Show: WRHA August
Place: 2
Entries: 11
Points: 9.00  
No: 40
Class: NA Ranchmanship (NARMS)
Show: WRHA AUG2 2019
Place: 2
Entries: 2
Points: 1.00  
No: 40
Class: NA Ranchmanship (NARMS)
Show: WRHA AUG2 2019
Place: 2
Entries: 2
Points: 1.00  
No: 40
Class: NA Ranchmanship (NARMS)
Show: WRHA SEPT 2019
Place: 5
Entries: 10
Points: 6.00  
No: 40
Class: NA Ranchmanship (NARMS)
Show: WRHA SEPT 2019
Place: 5
Entries: 10
Points: 6.00  
No: 40
Class: NA Ranchmanship (NARMS)
Show: WRHA SEPT 2019
Place: 4
Entries: 10
Points: 7.00  
Total Class Points: 53.00

AMA Three & Over Geldings - Region 2

No. Class Show Place Entries Points  
51 AMA Three & Over Geldings WRHA JUNE 2019 3 9 7.00
51 AMA Three & Over Geldings WRHA JUNE 2019 2 9 8.00
85 Grand & Reserve Amateur Geldlings WRHA JUNE 2019 2 2 1.00
51 AMA Three & Over Geldings WRHA JULY 2019 6 8 3.00
51 AMA Three & Over Geldings WRHA JULY 2019 6 8 3.00
51 AMA Three & Over Geldings WRHA August 1 10 10.00
85 Grand & Reserve Amateur Geldlings WRHA August 1 2 2.00
51 AMA Three & Over Geldings WRHA August 5 10 6.00
51 AMA Three & Over Geldings WRHA AUG2 2019 5 7 3.00
51 AMA Three & Over Geldings WRHA AUG2 2019 5 7 3.00
51 AMA Three & Over Geldings WRHA SEPT 2019 6 8 3.00
51 AMA Three & Over Geldings WRHA SEPT 2019 6 8 3.00
51 AMA Three & Over Geldings WRHA SEPT 2019 3 8 6.00
Total Class Points 58.00
No: 51
Class: AMA Three & Over Geldings
Show: WRHA JUNE 2019
Place: 3
Entries: 9
Points: 7.00  
No: 51
Class: AMA Three & Over Geldings
Show: WRHA JUNE 2019
Place: 2
Entries: 9
Points: 8.00  
No: 85
Class: Grand & Reserve Amateur Geldlings
Show: WRHA JUNE 2019
Place: 2
Entries: 2
Points: 1.00  
No: 51
Class: AMA Three & Over Geldings
Show: WRHA JULY 2019
Place: 6
Entries: 8
Points: 3.00  
No: 51
Class: AMA Three & Over Geldings
Show: WRHA JULY 2019
Place: 6
Entries: 8
Points: 3.00  
No: 51
Class: AMA Three & Over Geldings
Show: WRHA August
Place: 1
Entries: 10
Points: 10.00  
No: 85
Class: Grand & Reserve Amateur Geldlings
Show: WRHA August
Place: 1
Entries: 2
Points: 2.00  
No: 51
Class: AMA Three & Over Geldings
Show: WRHA August
Place: 5
Entries: 10
Points: 6.00  
No: 51
Class: AMA Three & Over Geldings
Show: WRHA AUG2 2019
Place: 5
Entries: 7
Points: 3.00  
No: 51
Class: AMA Three & Over Geldings
Show: WRHA AUG2 2019
Place: 5
Entries: 7
Points: 3.00  
No: 51
Class: AMA Three & Over Geldings
Show: WRHA SEPT 2019
Place: 6
Entries: 8
Points: 3.00  
No: 51
Class: AMA Three & Over Geldings
Show: WRHA SEPT 2019
Place: 6
Entries: 8
Points: 3.00  
No: 51
Class: AMA Three & Over Geldings
Show: WRHA SEPT 2019
Place: 3
Entries: 8
Points: 6.00  
Total Class Points: 58.00

AMA Ranch Trail - Region 2

No. Class Show Place Entries Points  
78 AMA Ranch Trail WRHA JUNE 2019 4 6 3.00
78 AMA Ranch Trail WRHA JUNE 2019 4 6 3.00
78 AMA Ranch Trail WRHA JULY 2019 1 6 6.00
78 AMA Ranch Trail WRHA JULY 2019 1 6 6.00
78 AMA Ranch Trail WRHA August 7 9 3.00
78 AMA Ranch Trail WRHA August 7 9 3.00
78 AMA Ranch Trail WRHA AUG2 2019 4 7 4.00
78 AMA Ranch Trail WRHA AUG2 2019 5 7 3.00
78 AMA Ranch Trail WRHA SEPT 2019 5 7 3.00
78 AMA Ranch Trail WRHA SEPT 2019 4 7 4.00
78 AMA Ranch Trail WRHA SEPT 2019 5 7 3.00
Total Class Points 41.00
No: 78
Class: AMA Ranch Trail
Show: WRHA JUNE 2019
Place: 4
Entries: 6
Points: 3.00  
No: 78
Class: AMA Ranch Trail
Show: WRHA JUNE 2019
Place: 4
Entries: 6
Points: 3.00  
No: 78
Class: AMA Ranch Trail
Show: WRHA JULY 2019
Place: 1
Entries: 6
Points: 6.00  
No: 78
Class: AMA Ranch Trail
Show: WRHA JULY 2019
Place: 1
Entries: 6
Points: 6.00  
No: 78
Class: AMA Ranch Trail
Show: WRHA August
Place: 7
Entries: 9
Points: 3.00  
No: 78
Class: AMA Ranch Trail
Show: WRHA August
Place: 7
Entries: 9
Points: 3.00  
No: 78
Class: AMA Ranch Trail
Show: WRHA AUG2 2019
Place: 4
Entries: 7
Points: 4.00  
No: 78
Class: AMA Ranch Trail
Show: WRHA AUG2 2019
Place: 5
Entries: 7
Points: 3.00  
No: 78
Class: AMA Ranch Trail
Show: WRHA SEPT 2019
Place: 5
Entries: 7
Points: 3.00  
No: 78
Class: AMA Ranch Trail
Show: WRHA SEPT 2019
Place: 4
Entries: 7
Points: 4.00  
No: 78
Class: AMA Ranch Trail
Show: WRHA SEPT 2019
Place: 5
Entries: 7
Points: 3.00  
Total Class Points: 41.00

AMA Reining - Region 2

No. Class Show Place Entries Points  
73 AMA Reining WRHA JUNE 2019 1 6 6.00
73 AMA Reining WRHA JUNE 2019 3 6 4.00
73 AMA Reining WRHA JULY 2019 4 7 4.00
73 AMA Reining WRHA JULY 2019 5 7 3.00
73 AMA Reining WRHA August 2 8 7.00
73 AMA Reining WRHA August 2 8 7.00
73 AMA Reining WRHA AUG2 2019 2 7 6.00
73 AMA Reining WRHA AUG2 2019 2 7 6.00
73 AMA Reining WRHA SEPT 2019 2 6 5.00
73 AMA Reining WRHA SEPT 2019 2 6 5.00
73 AMA Reining WRHA SEPT 2019 2 6 5.00
Total Class Points 58.00
No: 73
Class: AMA Reining
Show: WRHA JUNE 2019
Place: 1
Entries: 6
Points: 6.00  
No: 73
Class: AMA Reining
Show: WRHA JUNE 2019
Place: 3
Entries: 6
Points: 4.00  
No: 73
Class: AMA Reining
Show: WRHA JULY 2019
Place: 4
Entries: 7
Points: 4.00  
No: 73
Class: AMA Reining
Show: WRHA JULY 2019
Place: 5
Entries: 7
Points: 3.00  
No: 73
Class: AMA Reining
Show: WRHA August
Place: 2
Entries: 8
Points: 7.00  
No: 73
Class: AMA Reining
Show: WRHA August
Place: 2
Entries: 8
Points: 7.00  
No: 73
Class: AMA Reining
Show: WRHA AUG2 2019
Place: 2
Entries: 7
Points: 6.00  
No: 73
Class: AMA Reining
Show: WRHA AUG2 2019
Place: 2
Entries: 7
Points: 6.00  
No: 73
Class: AMA Reining
Show: WRHA SEPT 2019
Place: 2
Entries: 6
Points: 5.00  
No: 73
Class: AMA Reining
Show: WRHA SEPT 2019
Place: 2
Entries: 6
Points: 5.00  
No: 73
Class: AMA Reining
Show: WRHA SEPT 2019
Place: 2
Entries: 6
Points: 5.00  
Total Class Points: 58.00

Provided by OrgPro


Top